Huishoudelijk reglement - G en A Rolde

Ga naar de inhoud
Huishoudelijk reglement
Een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen Huishoudelijk Reglement geeft nadere regels voor de rechten en de verplichtingen van de leden, het lidmaatschap, de contributie en de inning daarvan, de werkzaamheden van het bestuur en de commissies, de algemene ledenvergaderingen, het stemmen op die vergaderingen, het toezicht op de financiƫn en andere onderwerpen, waarvoor een regeling gewenst is.


Copyright 2019 - G & A Rolde - Alle rechten voorbehouden
Terug naar de inhoud